MEDITAZIONE OBLIQUA N°20, 201, digital print, 50×42 cm

 

MEDITAZIONE OBLIQUA N°19, 2010, dìgital print, 50×42 cm

 

MEDITAZIONE N°57, 201, digital print, 200×100 cm

 

MEDITAZIONE N°68, 2010, digital print, 200×100 cm

 

meditazione laterale N°1, 201, digital print, 100×100 cm